U-värdesmätning och U-värdesberäkning i Stockholm

U-värdesberäkning

U-värdet är ett mått på hur bra en byggnadsdel isolerar mot värmeförluster. Ett lågt värde innebär låga förluster.

U-värdesberäkning och u-värdesmätning i Stockholm

Vad är en U-värdesmätning?

Med en U-värdesmätning loggas värmeförlusterna. Låga u-värden tillsammans med ett Tätt klimatskal ger jämna temperaturer och en bra boendekomfort.

Genom att mäta U-värdet över exempelvis en vägg, så går det att beräkna värmeförlusterna och se om det är lönsamt att göra en tilläggsisolering eller inte.

Vad är en U-värdesberäkning?

En u-värdesberäkning redovisar hur bra byggnadsdelarna isolera mot kylan och hur bra de isolerar mot värmeförluster. U-värdesberäkningen upprättas genom att beräkna isolertjocklekar och u-värden på fönster och dörrar samt areor för dessa. 

Visste du att?

  • Visste du att U-värdesloggning lämpar sig väl när konstruktionens innehåll är okänd och  när en U-värdesberäkning inte är möjlig?
  • Visste du att för en tillförlitlig mätning ska temperaturskillnad inne och ute vara minst 15 grader?
  • Visste du att värme som leds ut genom husets skal kan reduceras? Detta görs genom tjock isolering samt låga U-värden på fönster och dörrar

Denna webbplats använder cookies! Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du våra användarvillkor samt användning av cookies.  Användarvillkor