U-värdesmätning och U-värdesberäkning i Stockholm

U-värdesberäkning

U-värdet är ett mått på hur bra en byggnadsdel isolerar mot värmeförluster. Ett lågt värde innebär låga förluster.

U-värdesberäkning i Stockholm

Vad är en U-värdesmätning?

Med en U-värdesmätning loggas värmeförlusterna. Låga u-värden tillsammans med ett Tätt klimatskal ger jämna temperaturer och en bra boendekomfort.

Genom att mäta U-värdet över exempelvis en vägg, så går det att beräkna värmeförlusterna och se om det är lönsamt att göra en tilläggsisolering eller inte.

Visste du att?

    1. Visste du att U-värdesloggning lämpar sig väl när konstruktionens innehåll är okänd och  när en U-värdesberäkning inte är möjlig?

 

    1. Visste du att för en tillförlitlig mätning ska temperaturskillnad inne och ute vara minst 15 grader?

 

  1. Visste du att värme som leds ut genom husets skal kan reduceras? Detta görs genom tjock isolering samt låga U-värden på fönster och dörrar

Denna webbplats använder cookies! Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du våra användarvillkor samt användning av cookies.  Användarvillkor