Certifierad energiexpert Stockholm

Välkommen till Energisam, vi är ett konsultföretag som arbetar med energi, fukt och byggnadstekniska frågor.

Som certifierad energiexpert i Stockholm kan vi upprätta energideklarationer för byggnader samt utföra kontroller för att säkerställa att kraven gällande energihushållning och värmeisolering tillgodoses.

Våra kunder är både privata och kommersiella. Vi ställer höga krav på att vara tillgängliga, eftersträvar hög kvalitét samt ett nära och personligt engagemang i vårt arbete. Företagets konsulter har bred erfarenhet inom energi & miljöfrågor. Kontakta oss redan idag för en kostnadsfri offert.

loading...

Kvalitetssäkra ditt hus med en täthetsprovning. Otäta hus ökar inte bara energin utan försämrar även boendekomforten.

Baserar sig på uppmätt energi. Energiprestandan ska redovisas i annonsen vid försäljning. Utförs även på nybyggnationer, 12-24 månader efter inflyttning. Som certifierad energiexpert upprättar vi energideklarationer.

Visar hur mycket en byggnad borde förbruka när den tas i drift. Ett nybyggt hus måste ha minst energiklass C för att få uppföras.

Vi hittar dolda fel i byggnadens klimatskal, som inte är synliga för ögat.

U-värdesloggning lämpar sig väl när konstruktionens innehåll är okänd. Ger svar på om det är värt att tilläggsisolera eller inte.

Fuktsäkert byggande är viktigt för ett hållbart hus och en sund inomhusmiljö.