Bygg lufttätt i Stockholm

Bygg lufttätt

Att inte bygga lufttätt är alltid dyrare än ett noggrant lufttätt utförande från början, eftersom det kostar mer att i efterhand laga eller förbättra klimatskalet.

Ett lufttätt och välisolerat klimatskal i kombination med FTX är en förutsättning för en dragfri miljö, frisk luft, varma golv och en fuktsäker konstruktion.

En god lufttäthet går att uppnå genom noggrann detaljplanering och bra lufttäthetsprodukter för anslutningar och genomföringar.

Byggnadsskalets täthet skapas med en duk, folie, betong, puts eller träskivor som förhindrar luftflöden inifrån och ut samt i motsatt riktning.

Utför en egenkontroll

  1. När husets stomme är rest påbörjas vanligen monteringen av lufttätningen. Kontrollera tätningsmaterialets märkning vilket oftast återfinns direkt på materialet eller på förpackningen.
  2.  
  3. Kontrollera att godkänt material används vid skarvning av tätningsmaterialet och att det anbringas på rätt sätt mot byggnadsstommen.
  4.  
  5. Kontrollera eventuella fogmaterial med avseende på kvalitet och beständighet.
  6.  
  7. Genomför täthetsmätning så tidigt i byggskedet som möjligt.

Bra att veta!

Vid Täthetsprovning i nybyggnationer gäller det att kontrollera tätheten i ett tidigt skede. Alla brister kan då avhjälpas utan större ingrepp i konstruktionen.

När luftspärren är monterad rekommenderas att en provtryckning med Blower Door utförs, inklusive läckagesökning. Det förenklar både lokalisering av brister och tätningsarbetet. Lufttäthetskiktet kan bestå av plast, duk, puts, betong eller speciella träskivor.

När kartläggningen är färdigställd dokumenteras bristerna och berörda arbetskrafter informeras om de svaga punkterna. Lärdom från kartläggningen kan används på kommande projekt för att hela tiden gå mot bättre hus.

Arbetsledarens uppgift är att se till att arbetskrafterna gör ett omsorgsfullt arbete, men även att rätt tätmaterial används. Energisam rådgiver vilka produkter som är lämpliga för att ditt hus ska bli tätt.

Denna webbplats använder cookies! Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du våra användarvillkor samt användning av cookies.  Användarvillkor