Klimatdeklaration i Stockholm

Klimatdeklaration

Klimatdeklarationer är lag sedan 2022

För att klara klimatmålen globalt och nationellt (netto noll 2045) behöver klimatpåverkan från byggnader minska. Kravet ställs vid uppförande av nya byggnader.

Ett sätt att minska på jordens resurser att tänka mer cirkulärt och återanvända och återvinna mer i byggbranschen och använda klimatsmarta transporter.

 

klimatberäkning

En klimatdeklaration används för att räkna på byggnadens klimatpåverkan i byggskedet. Den visar hur stor klimatpåverkan byggnaden har under hela livscykeln – från utvinning av material, transporter, tillverkning och bygg- och installationsprocessen.

Klimatdeklarationen redovisar vilka skeden som har störst klimatpåverkan. Klimatpåverkan redovisas som CO²e / m² BTA.

Byggsektorn står för 21 % av klimatpåverkan

klimatdeklaration av byggnad

Byggsektorn står för 21 % av Sverige växthusgaser, 40 % av utsläppen sker i produktskedet. Här kan skillnad göras genom att använda rätt material och återbruka samt att tillverkningen sker med låga koldioxidutsläpp. 

 

Gränsvärden för byggnader

Klimatberäkningar och klimatdeklarationer

Till en början skapar klimatdeklarationerna kunskap om byggnaderna som uppförs och hjälper byggaktörerna att välja rätt produkter.

Tidigast 2025 träder gränsvärden i kraft, vilket innebär att det är klokt att anpassa byggskedet redan idag med produkter och transporter med låg klimatpåverkan.


Exempel på byggnadsdelar som ingår

Ingår

 • Klimatpåverkan från utvändiga ytskikt fram till invändig byggskiva
 • Klimatpåverkan från grundläggning inklusive isolering under platta
 •  Panel inklusive färg

Ingår ej

 • Invändiga ytskikt: Spackel, målarfärg, tapet eller parkettgolv
 • Pålar, kapillärbrytande skikt, dräneringsgrus eller rördragning
 • Takavvattning

Undantagna från klimatdeklarationer

I samband med startbeskedet ska kommunen ange om klimatdeklaration krävs

 

Några exempel på undantagna byggnader är:

 • Byggnader med en bruttoarea under 100 m² 
 • Om byggherren är en privatperson
 • Inte kräver bygglov
 • Byggs av vissa statliga byggherrar
 • Tidsbegränsat bygglov
 • Industrier och ekonomibyggnader
 • En ombyggnad, tillbyggnad, ändring av byggnad eller flytt av byggnad

Visste du att?

 • Trots att det inte finns några gränsvärden ska klimatdeklarationen lämnas in för att erhålla slutbevis.
 • Det är alltid byggherrens ansvar att klimatdeklarationen lämnas in till boverket och underlaget ska sparas 5 år 
 • En miljövarudeklaration EPD måste vara tredjepartsgranskad

Denna webbplats använder cookies! Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du våra användarvillkor samt användning av cookies.  Användarvillkor