Användarvillkor

1. Inledning

Dessa användarvillkor gäller för www.energisam.se. Genom att acceptera dessa villkor samtycker du till att ingå ett juridiskt bindande avtal med Energisam med organisationsnummer 559014-4050.

Om du inte accepterar våra villkor kan samtycke inte lämnas, webbplatsen och dess tjänster kommer vid en sådan situation inte kunna användas.

Önskas ingånget avtal sägas upp kan det göras på följande sätt: 

 • Mejla vårt dataskyddsombud på
   

Nedan angivna villkor kan kommas att ändras. Innan eventuella ändringar träder i kraft meddelas användarna enligt följande:

 • Användaren meddelas via mejl.

2. Syfte

Syftet med webbsidan är följande:

 • Syftet med webbplatsen är främst att tillhandahålla information kring våra tjänster samt att ta emot offertfrågor från besökare.

3. Egendomsrätt

Webbplatsen ägs samt hanteras av Energisam i egenskap av juridisk person med säte i Skogås.

4. Användarvillkor

Copyright

Energisam har upphovsrätt till samtliga texter, bilder och illustrationer på webbplatsen.

Användarens ytterligare skyldigheter:

 • Användaren ska endast använda formulären på ett vördnadsfullt sätt.
 • Material från webbplatsen får laddas ned men endast användas för enskild bruk, eventuell överenskommelse mellan båda parter.

5. Immaterialrätt

Det upphovsrättsligt skyddade material som finns tillgängligt på webbplatsen får inte användas utan tillstånd från upphovsmannen. Användarna tillåts således inte att kopiera, distribuera, kommersiellt exploatera, reproducera eller på annat sätt dra nytta från sådant material. 

6. Personuppgifts-policy

a) Webbplatsen förbinder sig att följa Dataskyddsförordningen (GDPR) vars syfte bl.a. är att skydda den enskildes grundläggande rättigheter och friheter.

b) Personuppgifter som kommer/kan komma att behandlas

Genom att acceptera dessa användarvillkor samtycker användaren till behandling av personuppgifter enligt följande:

 • För- och efternamn, IP-adress, mejladress, samt all information kunden själv anger i formulären.

Känsliga personuppgifter tillåts inte samlas in och behandlas.

c) Hur personuppgifterna kommer behandlas

Personuppgifterna kommer behandlas till följande syften:

 • Personuppgifterna kommer att användas i syfte för att kunna återkomma till kunden från formulär-utskicket samt att kunna blockera användare som bryter mot detta avtal.

d) Tredje man

Användarnas personuppgifter kommer inte att lämnas ut till tredje man, om det inte krävs p.g.a. tvingande regler eller order från domstol.

e) Period som personuppgifterna kommer sparas

Personuppgifterna får endast sparas så länge det behövs för ändamålet.

f) Kryptering

webbplatsen har ett SSL-certifikat (Secure Socket Layer) som säkerställer att användarnas personuppgifter överförs på ett säkert och konfidentiellt sätt genom att informationen krypteras.

g) Användarnas rättigheter

Rätt till registerutdrag

Efter lämnat samtycke har användarna rätt att få ett registerutdrag med bekräftelse på huruvida personuppgifterna är under behandling. Behandlas personuppgifterna har användarna rätt att få tillgång till dem.

Registerutdrag begärs ut av Energisam över antingen telefon, 08-739 13 33, eller e-post, info@energisam.se

Registerutdraget lämnas ut i skriftlig form, antingen digitalt eller på post.

Rätt till information och rätt till rättelse

Efter lämnat samtycke har användarna rätt att vända sig till Energisam för att få veta vilka personuppgifter som finns lagrade samt få felaktiga uppgifter ändrade. Saknas någon uppgift har användarna även rätt att komplettera dem.

Rätt till begränsning av behandling

I vissa fall kan en person, vars personuppgifter det gäller, kräva att behandlingen av dessa ska begränsas. Så är fallet, t.ex. när personen i fråga redan begärt rättelse p.g.a. felaktiga uppgifter. Under tiden för detta kan då även behandlingen av de felaktiga uppgifterna begränsas.

Dataportabilitet

I vissa fall har en person som lämnat ut sina personuppgifter en rätt att få dessa flyttade till en annan, exempelvis medietjänst. Den som först tagit emot personuppgifterna ska då underlätta en sådan överflyttning.

Rätt till radering

Användarna har rätt att få sina personuppgifter raderas om så önskas. Det finns undantag då denna rättighet inskränks men i följande fall måste uppgifterna raderas:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlats in för.
 • Om samtycke återkallas.
 • Om personuppgifterna används för direktmarknadsföring och användaren motsätter sig det.
 • Om det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än den enskildes intresse att radera informationen.
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt.
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Önskar en användare få sina personuppgifter raderade ska hen kontakta vårt dataskyddsombud på info@energisam.se.

7. Cookies

www.energisam.se använder sig av cookies. Detta innebär att information kan komma att lagras i användarens webbläsare när de besöker webbplatsen. Syftet med detta är att webbplatsen ska känna igen en användares dator, föra statistik och i sin tur förbättra användarupplevelsen.

En cookie är en liten textfil som gör det möjligt att identifiera en användares kommunikationsmedel utan att lagra personuppgifter. Det finns två olika typer av cookies, tidsbegränsade och sessionscookies. Tidsbegränsade cookies sparas under en längre tid och kan t.ex. användas för att visa användaren sådant innehåll som tidigare missats. Sessions Cookies raderas när webbplatsen/webbläsaren stängs ned. Denna typ av cookies kan lagra information såsom valt språk och medför att användare inte behöver välja om detta på nytt varje gång hen klickar sig vidare på webbplatsen.

Cookies används på hemsidan till följande syften:

 • Mät kundengagemang på webbplatsen. 
 • Optimera webbplatsens användarupplevelse.
 • Öka konverteringar.
 • Mät generering av potentiella kunder.

Användaren måste aktivt acceptera att ta emot cookies. Lämnas ingen accept kan användaren stöta på problem på www.energisam.se. En person som önskar undvika cookies eller vill bli varnad innan de lagras kan ändra detta själv i inställningarna på sin enhet.

8. Användares avtalsbrott

En användare som bryter mot vad som framgår av dessa användarvillkor hanteras enligt följande: 

 • Användaren blir avstängd från webbplatsen under minst två veckor om avtalsbrottet är av mindre art och permanent om det är ett grovt avtalsbrott.

9. Friskrivning & Ansvarsbegränsning

Energisam som äger hemsidan, www.energisam.se, friskriver sig från följande juridiska ansvar:

 • I den utsträckning de inte strider mot lag ska Energisam inte hållas ansvarig och inte vara straff mässig angående skadestånd som rör material på webbplatsen.

10. Jurisdiktion

Webbplatsen, www.energisam.se, drivs från Sverige och användarvillkoren styrs av svensk lag. 

11. Kontakt

Vid frågor som rör hemsidan och dess innehåll nås vi via e-post info@energisam.se.

För frågor gällande behandling av personuppgifter kontakta info@energisam.se

Denna webbplats använder cookies! Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du våra användarvillkor samt användning av cookies.  Användarvillkor