Energiberäkning i Stockholm

Energiberäkning

En energiberäkning visar hur mycket energi ett hus kommer att förbruka i drift.

Med energiberäkningen planerar du hur du ska spara pengar på uppvärmning och samtidigt göra en insats för miljön. Genom att bygga ett energisnålt hus finns stora besparingar att göra på uppvärmningskostnader.

Energibalansberäkning i Stockholm

Lönsamt att göra energiförbättringar?

En energiberäkning används för att räkna på energibesparande åtgärder. Den visar om det är ekonomiskt lönsamt att göra en investering och när den beräknas vara intjänad.

Från och med 1 oktober 2021  finns även stöd att söka till energieffektivisering i flerbostadshus – kravet är att energiprestandan sänks  med minst 20 %. Detta är för närvarande borttaget. Förhoppningsvis kommer stödet tillbaka inom kort.

Energiförbättring i Stockholm

Energiberäkning inför bygglov

Vid bygglov och tekniskt samråd hos kommunen krävs normalt en energiberäkning. Handlingar som vi behöver för att upprätta en energiberäkning är bygglovsritningar, typ av värmesystem och ventilationssystem. Uw-värden på dörrar och fönster (hela konstruktionen).

Genom att göra energiberäkningen förhindras att energikrävande hus byggs, vilket gynnar både plånboken och miljön. 

Bygglov lämnas för hus som har energiklassen A-C. Beräknas huset få en högre energiklass behöver energiförbättringar utföras för att klara kraven. Exempelvis tjockare isolering, bättre fönster eller ett energisnålare värmesystem. 

 

Energibalansberäkning

Vi på Energisam upprättar en energibalansberäkning för att beräkna att en byggnad uppfyller rådande krav i BBR (Boverkets byggregler) Kap 9 energihushållning. Det innefattar även
U-värdesberäkningen.

Under byggprocessen erbjuder Energisam kvalitetskontroller för att få ett energisnålt hus. Att huset är lufttätt är många gånger avgörande för att hålla ned energiförbrukningen i det nybyggda huset. Så mäter du lufttätheten på huset.

Kontroll av energiberäkning inför slutsamråd - verifierad energiberäkning

Från bygglov till slutsamråd har oftast en del ändringar utförts som påverkar byggnadens energiförbrukning. Ska ändringar utföras som ökar energianvändningen är det viktigt att stämma av dessa med en uppdatera energiberäkning innan beslutet tas. 

Den slutliga energiberäkningen som avser den färdigställda byggnaden måste visa att energikraven uppfylls för att beviljas slutintyg. 

I den verifierade energiberäkningen uppdateras isolertjocklekar i golv, väggar och tak, U-värden på fönster och dörrar, modell på värmesystem, ventilation och kylsystem tas även med i beräkningen.

Mätbara parametrar som generellt utförs under byggprocessen är täthetsprovning av byggnadens omslutande area vanligtvis en plastfolie i trä hus. Plastfolien måste tätas med  åldersbeständig tejp omsorgsfullt, utan några glipor i plastfolien för att lyckas med ett tätt hus.

OVK(obligatoriskt ventilationskontroll) kan ha stor påverkan eftersom att ett hus som ventileras mer än beräknat kräver mer energi från värmesystemet.  

 

Kontroll av energin två år efter slutbevis

Byggreglerna omfattar även en kontroll av energiberäkningen som ska göras senast två år efter slutbevis av nya hus.

Energideklarationen visar om byggnaden håller sig inom projekterade värden. Detta görs när byggnaden har varit i drift och uppmätt energi finns tillgänglig. Läs om fördelar med en energideklaration.

Gör en energiberäkning av ert hus i Stockholm

Är ditt uppvärmningssystem tillräckligt effektivt för att uppnå nybyggnadskraven?

Räcker 400 mm isolering i taket? Hur otätt får huset vara?

Energiberäkningen ger dig svaret!

Visste du att?

  1. Visste du att energiberäkningen ska upprättas och skickas in till kommunen vid nyproduktion? Vi rekommenderar att en Täthetsprovning utförs för att beräkningen ska stämma bättre med verkligheten.
  2.  
  3. Visste du att Otäta hus kan påverka energianvändningen betydande.
  4.  
  5. Vanligtvis krävs en uppdaterade energiberäkning (verifierad energiberäkning) för att ta hänsyn till ändringar som påverkar energiförbrukningen. Den lämnas in för slutintyg på huset.

Denna webbplats använder cookies! Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du våra användarvillkor samt användning av cookies.  Användarvillkor