Visa mer

Att inte bygga lufttätt är alltid dyrare än ett noggrant lufttätt utförande från början.

Det nationella täthetskravet kom på 70-talet i samband med energikrisen. Syftet var att minska energiåtgången.

Renovera lufttätt

Ser man inte över tätheten vid en renovering kan läckagen bli lika stora som innan.

Lågenergibyggnader ligger på Energiklass A eller B enligt Boverkets energiklassning.

Denna webbplats använder cookies! Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du våra användarvillkor samt användning av cookies.  Användarvillkor