Energideklaration i Stockholm

Energideklaration

En energideklaration visar vilken prestanda ett hus håller ur en energisynpunkt och vi på Energisam kan hjälpa dig med en energideklaration av er fastighet eller småhus i Stockholm.

Sedan 2006 är det lag på att kommersiella byggnader ska energideklareras och från 2009 ska småhus energideklareras.

Enligt samma lag ska den person som utför energideklarationen vara en Certifierad energiexpert. Energisam är certifierade för att utförda energideklarationer på alla typer av byggnader.

När ska man göra en Energideklaration?

Om du äger en byggnad som har en golvyta över 50 m2 och är
tempererad över 10 grader, då ska den med stor sannolikhet energideklareras inför försäljning, om huset ska hyras ut eller senast två år efter slutbevis i nybyggnationer.

Kravet gäller även om du äger: Flerbostadshus (Bostadsrättsförening, hyresrättsförening) . Även byggnader som besöks av allmänheten som är större än 250 m2 – exempelvis lokaler, industribyggnader, butiker, sporthallar, skolor och hotell berörs av kravet.

Sedan juli 2023 finns det möjlighet till stöd för att energieffektivisera småhus. Huset ska värma upp med direktverkande el eller gas.  Stödet kan sökas för materialkostnader för byte av värmesystemet eller isoleringsåtgärder. 

Fördelar med en energideklaration:

 • Ett hus med energiklass G har oftast stor besparingspotential
 • Kan öka värdet på huset vid försäljning
 • Visar om det finns lönsamhet i att utföra energiförbättrande åtgärder
 • Visar en fördelning av hur mycket som går till uppvärmning, tappvarmvatten och hushållsel
 • Bolånerabatt om energiklass A-B; cirka 0,10 procentenheter.
 • Kan användas som underlag för att söka stöd för energieffektivisering  

Vad är en normal energiklass?

Generellt sätt brukar nya hus hamna i Energiklass A-C, där C är nybyggnadskrav. Merparten av äldre hus kommer hamna i Energiklass D-G.

Energiklass A är när energiprestandan ligger under 50 procent av kravet för ny byggnad. Energiklass B 50-75 procent och Energiklass C 75-100 procent.

Energiklassen visar vilken energistatus ett hus har och gör det enkelt att jämföra olika byggnader med varandra.

Visste du att?

 • Visste du att energideklarationen behöver uppdateras var tionde år? Det kan även vara intressant med en förnyad energideklaration efter en energirenovering eller efter en radonåtgärd. Energideklarationen ger då ett kvitto på förbättringen.

 • Visste du att vid nybyggnationer avslöjar energideklarationen om byggnaden håller sig inom projekterade värden som finns i energiberäkningen?

 • Visste du att bostäder och service står idag för cirka 40 procent av Sveriges energianvändning? Det gör energieffektivisering i byggnadssektorn avgörande för att klara EU-direktiven.

 • Visste du att över 90 % av de byggnader som vi har idag kommer att finnas även 2050? Endast genom en kraftig minskning av energianvändningen i den befintliga bebyggelsen kan vi nå EU’s miljömål.

 • Visste du att en energideklaration upprättas genom uppmätta värden under en 12-månadersperiod?

 • Visste du att energiförbättringar är oftast synonymt med miljöförbättringar?

 • Sedan juli 2023 finns det möjlighet till stöd för att energieffektivisera småhus som värms med med direktverkande el eller gas. 

Denna webbplats använder cookies! Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du våra användarvillkor samt användning av cookies.  Användarvillkor