Renovera lufttätt i Stockholm

Renovera lufttätt

Ser man inte över tätheten vid en renovering kan läckagen bli lika stora som innan.

Det är viktigt att undersöka och förbättrar tätheten vid en Husrenovering, det ger en förbättra inomhusmiljö. Se framförallt över att diffusionsspärren är intakt. Är det ett äldre hus utan diffusionsspärr bör läckagen åtgärdas så gott det går. Exempelvis plocka bort dörr- och fönsterfoder, golvsocklar och taklister och täta omsorgsfullt. Alla nämnda ställen är typiska ställen som kan dra efter en renovering. När ett hus blir tätare måste ventilationen ses över och eventuellt förbättras.

Utför en läckagesökning under arbetets gång, vilket minimerar luftläckagen i det nyrenoverade huset.

Denna webbplats använder cookies! Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du våra användarvillkor samt användning av cookies.  Användarvillkor