Lågenergihus i Stockholm

Lågenergihus

Lågenergibyggnader ligger på Energiklass A eller B enligt Boverkets energiklassning.

Energiklass som ställs för nyproduktion idag är C. Befintliga hus hamnar oftast på D-G på energiskalan.

Passivhus

Passivhus bygger på principen att huset görs tillräckligt tätt, välisolerat och förses med bra värmeåtervinning avseende ventilationen. Värmen från människor, elektriska apparater och instrålande sol tas tillvara.

I Sveriges används vanligtvis funktionskraven i FEBY12 för passivhus.

Nollenergihus

En byggnad som har en lokal produktion av förnybar energi som är lika stor som den energi som används i byggnaden under ett år.

Plusenergihus

Skillnaden jämfört med ett nollenergihus är att plusenergihus har en lokal produktion av förnybar energi som är större än den som används.

Visste du att?

  1. Visste du att Energiberäkningen ska upprättas och skickas in till kommunen vid nyproduktion? Vi rekommenderar att en Täthetsprovning utförs för att beräkningen ska stämma bättre med verkligheten. Otäta hus kan påverka energianvändningen betydande!

Denna webbplats använder cookies! Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du våra användarvillkor samt användning av cookies.  Användarvillkor