Täthetsprovning i Stockholm

Täthetsprovning

Med en täthetsprovning mäter vi hur mycket luft klimatskalet läcker i ditt hus. Vi tar reda på hur Lufttät och fuktsäker byggnaden är.

En täthetsprovning kallas även för provtryckning, det rekommenderas för alla som vill förebygga eller åtgärda befintliga problem. Det kan även finnas normkrav som behöver uppfyllas för ett slutbevis från kommunen.

Provtryckning i Stockholm

När behövs en täthetsprovning?

Känner du igen en eller flera problem nedan så behövs en täthetsprovning utföras:

Hur fungerar en täthetsprovning?

Täthetsprovning utförs genom att den kontrollerade ventilationen tätas provisoriskt.  Trycket i byggnaden regleras sedan med en portabel fläkt (Blower Door) till 50 Pascal, vilket är cirka 2-5 gånger högre än normal tryckskillnad över klimatskärmen.

När rätt tryck är uppnått utförs en läckagesökning och mängden luftläckage genom den så kallade klimatskärmen mäts (golv, väggar, fönster, dörrar och tak).

Vi på Energisam mäter lufttätheten på allt ifrån enskilda byggnadsdelar till industrihallar. Energisam hjälper gärna till innan, under och efter byggprocessen för att möjliggöra uppsatta ambitionsnivåer.

Vi har kunskapen (Diplomerad lufttäthetsprovare) och erfarenhet inom lufttäthetsprovningar och kan utföra och redovisa i enlighet med SS-EN ISO 9972:2015.

Isolationsbrister och köldbryggor kan kontrolleras med hjälp av Termografering, vilket är väldigt fördelaktigt att göra i kombination med en täthetsprovning.

Otäta hus ökar inte bara energiförbrukningen utan försämrar även boendekomforten.

Kvalitetssäkra huset med en Täthetsprovning!

Vet du att?

  1. Vet du att det oftast är ett drag som gör att man börjar känna sig frusen samt ruggig och som får en att vilja höja temperaturen?
  2.  
  3. Vet du att en god inomhuskomfort kan uppnås när ett rum håller jämn temperatur året runt? Vi kan hjälpa till med att skapa rätt förutsättning för att få ett bra klimatskal.
  4.  
  5. Vet du att mögelskador uppstår när det finns otätheter i luftspärren? Otätheter leder till fuktvandring i väggar och tak som kan leda till mögel.
  6.  
  7. Vet du att om man bygger in fuktiga och våta byggmaterial som ej har torkat så kan det orsaka stora problem?
  8.  
  9. Vet du att en ventilationsanläggning är lika viktigt som ett lufttätt klimatskal? Ventilationsanläggningen förhindrar att fukt samlas i rumsluften och på byggnadsdelarnas ytor.

Genom att montera en portabel fläkt (Blower Door) i en entrédörr och täta ventilation och avlopp, så kan huset trycksättas och luftläckaget mätas genom golv, väggar och tak.

Nya hus måste vara tillräckligt täta att energikraven uppfylls i energiberäkningen. Primärenergitalet som bygger på inköpt energi för värme och ventilation och elpatron för el-spets får inte vara högre än tillåtet (se BBR Kap 9).

Passivhus med mycket låg energiförbrukning får inte överskrida 0,3 l/s.m².

Genom att provtrycka huset  tidigt i byggprocessen och åtgärda otätheter; får man som husägare ett dragfritt, fuktsäkert och energisnålt hus.

Trycket inne jämfört med utomhus är 50 pascal, vilket motsvara en vind som ligger på husets alla byggnadsdelar med 9 m/s

För att säkerställa att boverkets energikrav uppfylls måste man provtrycka. Stora luftläckage innebär stora energiförluster. Utförs en täthetsprovning på ett färdigställt hus som läcker mycket, kan det innebära att tätningsåtgärder behöver utföras för att minska på energiförlusterna. Boendekomforten blir även lidande med stora luftläckage.

Beroende på vilka tekniska lösningar, produkter, husets komplexitet och hur  omsorgsfulla arbetskrafterna har varit är det stor skillnad på slutresultatet. Vid traditionellt byggande med stort fokus på tätheten är lufttätheten 0,3 eller lägre. Normalt ligger tätheten mellan 0,3-0,6 l/s.m².

Klimatskärmen provtrycks till 50 pascal, vanligtvis en plastfolie. Därefter kartläggs otätheterna. Det kan vara revor i plastfolien, bristfälligt tejpade genomföringar, otät drevning kring fönster och dörrar.

När huset är provtryckt och otätheterna åtgärdade går det bra att gipsa väggar och tak. Eventuellt nya håltagnignar i luftspärren måste tätas med stor noggrannhet

Denna webbplats använder cookies! Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du våra användarvillkor samt användning av cookies.  Användarvillkor