Täthetsprovning i Stockholm

Täthetsprovning

Med en täthetsprovning mäter vi hur mycket luft klimatskalet läcker i ditt hus. Vi tar reda på hur Lufttät och fuktsäker byggnaden är.

En täthetsprovning kallas även för provtryckning, det rekommenderas för alla som vill förebygga eller åtgärda befintliga problem. Det kan även finnas normkrav som behöver uppfyllas för ett slutbevis från kommunen.

Provtryckning i Stockholm

När behövs en täthetsprovning?

Känner du igen en eller flera problem nedan så behövs en täthetsprovning utföras:

Hur fungerar en täthetsprovning?

Täthetsprovning utförs genom att den kontrollerade ventilationen tätas provisoriskt.  Trycket i byggnaden regleras sedan med en portabel fläkt (Blower Door) till 50 Pascal, vilket är cirka 2-5 gånger högre än normal tryckskillnad över klimatskärmen.

När rätt tryck är uppnått utförs en läckagesökning och mängden luftläckage genom den så kallade klimatskärmen mäts (golv, väggar, fönster, dörrar och tak).

Vi på Energisam mäter lufttätheten på allt ifrån enskilda byggnadsdelar till industrihallar. Energisam hjälper gärna till innan, under och efter byggprocessen för att möjliggöra uppsatta ambitionsnivåer.

Vi har kunskapen (Diplomerad lufttäthetsprovare) och erfarenhet inom lufttäthetsprovningar och kan utföra och redovisa i enlighet med SS-EN ISO 9972:2015.

Isolationsbrister och köldbryggor kan kontrolleras med hjälp av Termografering, vilket är väldigt fördelaktigt att göra i kombination med en täthetsprovning.

Otäta hus ökar inte bara energiförbrukningen utan försämrar även boendekomforten.

Kvalitetssäkra huset med en Täthetsprovning!

Vet du att?

  1. Vet du att det oftast är ett drag som gör att man börjar känna sig frusen samt ruggig och som får en att vilja höja temperaturen?
  2.  
  3. Vet du att en god inomhuskomfort kan uppnås när ett rum håller jämn temperatur året runt? Vi kan hjälpa till med att skapa rätt förutsättning för att få ett bra klimatskal.
  4.  
  5. Vet du att mögelskador uppstår när det finns otätheter i luftspärren? Otätheter leder till fuktvandring i väggar och tak som kan leda till mögel.
  6.  
  7. Vet du att om man bygger in fuktiga och våta byggmaterial som ej har torkat så kan det orsaka stora problem?
  8.  
  9. Vet du att en ventilationsanläggning är lika viktigt som ett lufttätt klimatskal? Ventilationsanläggningen förhindrar att fukt samlas i rumsluften och på byggnadsdelarnas ytor.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Denna webbplats använder cookies! Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du våra användarvillkor samt användning av cookies.  Användarvillkor