U-värdesmätningHar du större värmeförluster än du tror? U-värdesmätningen ger dig svaret. Ju lägre U-värde desto bättre isoleregenskaper.

U-värdesmätning och u-värdesberäkning Stockholm

U-värdet är ett mått på hur bra en byggnadsdel isolerar mot värmeförluster.
 

Med en U-värdesmätning loggas värmeförlusterna. Låga u-värden tillsammans med ett tätt klimatskal ger jämna temperaturer och en bra boendekomfort. 

Genom att mäta U-värdet över exempelvis en vägg, så går det att beräkna värmeförlusterna och se om det är lönsamt att göra en tilläggsisolering eller inte.

U-värdesloggning lämpar sig väl när konstruktionens innehåll är okänd. För en tillförlitlig mätning ska temperaturskillnad inne och ute vara minst 15 grader. Kontakta oss redan idag.
 

Vet du att: Värme som leds ut genom husets skal kan reduceras genom tjock isolering samt låga U-värden på fönster och dörrar.