Termografering-värmekamera 
Får du kondensfläckar på väggen? Har det slarvats med isoleringen. Värmekameran ger indikationer på brister inuti konstruktionen.
 

loading...

Termografering
En värdefull analys av klimatskalet

Upptäcker snabbt och säkert avvikelser och skador på byggnaden.

Vad kan undersökas med termografering?
  • Kalldrag
  • Fuktskador
  • Otillräcklig isolering
  • Köldbryggor
  • Golvvärmeslingornas fördelning
  • ​Informationen ger en bas för renoveringsåtgärder som ska vidtas för att minska energiåtgången. 
  • Det kan även vara intressant att göra både innan och efter en åtgärd för att se resultatet.

Värmekameran visar temperaturavvikelser och en av de stora fördelarna med termograferingen är att den är helt berörningsfri. Ingrepp görs bara där det verkligen behövs.

Energisam har rätt utrustning och utbildning samt flera års erfarenhet av byggtermografering. Vi utvärderar bilderna och ger råd.

Vet du att: En värmekamera mäter strålningen som objektets yta avger. Det är en myt att värmekameran kan mäta igenom material.

Tel. 08-739 13 33                      info@energisam.se                           Mån-Fre 7-18