BYGG LUFTTÄTT

Väggskikt utan installationsskikt Väggskikt utan installationsskikt

Att inte bygga lufttätt är alltid dyrare än ett noggrant lufttätt utförande från början, eftersom det kostar mer att i efterhand laga eller förbättra klimatskalet.

Ett lufttätt och välisolerat klimatskal i kombination med FTX är en förutsättning för en dragfri miljö, frisk luft, varma golv och en fuktsäker konstruktion.

En god lufttäthet går att uppnå genom noggrann detaljplanering och bra lufttäthetsprodukter för anslutningar och genomföringar.

Byggnadsskalets täthet skapas med en duk, folie, betong, puts eller träskivor som förhindrar luftflöden inifrån och ut samt i motsatt riktning. 

Vid täthetsprovning i nybyggnationer gäller det att kontrollera tätheten i ett tidigt skede. Alla brister kan då avhjälpas utan större ingrepp i konstruktionen. 

När luftspärren är monterad och förseglad (gäller i lösvirkeshus i trä) rekommenderas det att en läckagesökning utförs. Det förenklar både lokalisering av brister och tätningsarbetet.

När kartläggningen är färdigställd dokumenteras bristerna och berörda arbetskrafter informeras om de svaga punkterna. Lärdom från kartläggningen kan används på kommande projekt för att hela tiden gå mot bättre hus.

Arbetsledarens uppgift är att se till att arbetskrafterna gör ett omsorgsfullt arbete, men även att rätt tätmaterial används. Energisam rådgiver vilka produkter som är lämpliga för att ditt hus ska bli tätt.

Täthetsprovning Startsida, Täthetskrav, Renovera

loading...