Täthetsprovning Stockholm

Med en täthetsprovning mäter vi hur mycket luft klimatskalet läcker i ditt hus. Vi tar reda på hur lufttät och fuktsäker byggnaden är.

En täthetsprovning kallas även för provtryckning, det rekommenderas för alla som vill förebygga problem eller åtgärda befintliga. Det kan även finnas normrav som måste uppfyllas för att få slutbevis från kommunen.

Några exempel på vanliga problem:

  • Drag från fönster och golv
  • Skadliga ämnen kommer in i rumsluften
  • Svårt att hålla en komfortabel inomhustemperatur
  • Hög energiförbrukning
  • Höga radonvärden
  • Skapar förutsättningar för fukt- och mögelskador
  • Kallvattenledningar som fryser
  • Buller
  • Luften försvinner genom otätheter istället för att gå via FTX-systemet

Känner du igen dig?

Med hjälp av en provtryckning hittar vi otätheter i klimatskalet.

Hur fungerar en täthetsprovning?

Täthetsprovning utförs genom att den kontrollerade ventilationen tätas provisoriskt. Därefter regleras trycket i huset med en portabel fläkt (Blower Door) till 50 Pascal, vilket är cirka 2-5 gånger högre än normal tryckskillnad över klimatskärmen.

När rätt tryck är uppnått utförs en läckagesökning och mängden luftläckage genom den så kallade klimatskärmen mäts (golv, väggar, fönster, dörrar och tak). 

Vi på Energisam mäter lufttätheten på allt ifrån enskilda byggnadsdelar till hela skolor. Energisam hjälper gärna till innan, under och efter byggprocessen för att uppnå uppsatta ambitionsnivåer.

Vi har kunskapen (Diplomerad lufttäthetsprovare) och erfarenhet inom lufttäthetsprovningar och kan utföra och redovisa i enlighet med SS-EN ISO 9972:2015.

Vi erbjuder även att kontrollera isolationsbrister med hjälp av termografiering, vilket är väldigt fördelaktigt att göra i kombination med en täthetsprovning.

otät hus täthetsprovning stockholm


Kvalitetssäkra huset med en täthetsprovning. Otäta hus ökar inte bara energiförbrukningen utan försämrar även boendekomforten.

loading...
Vet du att: Det är oftast drag som gör att man börjar känna sig frusen och ruggig som får en att vilja höja temperaturen
Vet du att: God inomhuskomfort kan uppnås när ett rum håller jämn temperatur året runt. Det skapar vi förutsättningar för med ett bra klimatskal.
Vet du att: 
Mögelskador uppstår när det finns otätheter i luftspärren. Otätheter leder till fuktvandring i väggar och tak som kan leda till mögel. Fuktiga och våta byggmaterial som byggs in utan att få torka orsakar även stora problem. Lika viktigt som ett lufttätt klimatskal är en ventilationsanläggning som förhindrar att allt för mycket fukt samlas i rumsluften och på byggnadsdelarnas ytor.