Täthetsprovning Stockholm

Med en täthetsprovning mäter vi hur mycket luft som läcker in/ut från ditt hus. Vi tar reda på hur lufttät och fuktsäker konstruktionen är.

En täthetsprovning kallas även för provtryckning, det rekommenderas för alla som vill få sitt hus kvalitetssäkrat, förebygga/åtgärda problem eller uppfylla ställda krav.

Några exempel på vanliga problem:

  • Drag från byggnadsdelar
  • Svårt att få upp värmen
  • Hög energiförbrukning
  • Höga radonvärden
  • Fukt- och mögelskador
  • Förfrysning av vvs-installationer
  • Buller
  • Luften försvinner genom otätheter istället för att gå via luftvärmeväxlaren

Känner du igen dig?

Med hjälp av en provtryckning spårar vi otätheter i klimatskalet.

Hur fungerar en täthetsprovning?

Täthetsprovning utförs genom att den kontrollerade ventilationen tätas provisoriskt. Därefter regleras trycket i huset med en portabel fläkt (Blower Door) till 50 Pascal, vilket är cirka 5 gånger högre än normal tryckskillnad över klimatskärmen.

När rätt tryck är uppnått utförs en läckagesökning och mängden luftläckage genom golv, väggar, fönstern dörrar och tak mäts. 

Vi på Energisam mäter lufttätheten på allt ifrån enskilda byggnadsdelar till hela skolor. Energisam hjälper gärna till innan, under och efter byggprocessen för att uppnå uppsatta ambitionsnivåer.

Vi har kunskapen (Diplomerad lufttäthetsprovare) och erfarenhet inom lufttäthetsprovningar och kan utföra och redovisa i enlighet med SS-EN ISO 9972:2015.

Vi erbjuder även att kontrollera isolationsbrister med hjälp av termografiering, vilket är väldigt fördelaktigt att göra i kombination med en täthetsprovning.

Läckage-i-hus


Kvalitetssäkra huset med en täthetsprovning. Otäta hus ökar inte bara energiförbrukningen utan försämrar även boendekomforten.

loading...
Vet du att: Det är oftast drag som gör att man börjar känna sig frusen och ruggig som får en att vilja höja temperaturen
Vet du att: God inomhuskomfort kan uppnås när ett rum håller jämn temperatur året runt. Det skapar vi förutsättningar för med ett bra klimatskal.
Vet du att: 
Mögelskador uppstår när det finns otätheter i luftspärren. Otätheter leder till fuktvandring i väggar och tak som kan leda till mögel. Fuktiga och våta byggmaterial som byggs in utan att få torka orsakar även stora problem. Lika viktigt som ett lufttätt klimatskal är en ventilationsanläggning som förhindrar att allt för mycket fukt samlas i rumsluften och på byggnadsdelarnas ytor.