Fuktsäkerhet
För ett torrt och friskt hus
Fuktsäkerhet är viktigt att ha med vid nybyggnad, ombyggnad och renovering. 

Byggherren ansvarar för att byggnaden är fuktsäker. Vi hjälper till att upprätta fuktsäkerhetsdokumentation för ett fuktsäkert byggande och vi följer upp att kraven uppfylls.

Fuktronder ska ske med jämna mellanrum för att dokumentera och granska bygget. Riskkonstruktioner kommuniceras med byggherren med förbättrande åtgärder. 

Tel. 08-739 13 33                      info@energisam.se                           Mån-Fre 7-18