Fuktsäkerhet Stockholm

Fuktsäkerhet är viktigt att ha med vid nybyggnad, ombyggnad och renovering.

Byggherren ansvarar för att byggnaden är fuktsäker. Detta då fuktsäkerhet är grundläggande för ett hållbart hus och en hygienisk inomhusmiljö. Vi hjälper till att upprätta fuktsäkerhetsdokumentation för ett fuktsäkert byggande och vi följer upp att kraven uppfylls.

Fuktronder ska ske med jämna mellanrum för att dokumentera och granska bygget. Riskkonstruktioner kommuniceras med byggherren med förbättrande åtgärder.