Energiklass-energideklaration


Bostäder och service står idag för cirka 40 procent av Sverige energianvändning. Det gör energieffektivisering i byggnadssektorn avgörande för att klara EU-direktiven.

Över 90 % av de byggnader som vi har idag kommer att finnas även 2050. Endast genom en kraftig minskning av energianvändningen i den befintliga bebyggelsen kan vi nå EU's miljömål.
 

Vad är skillnaden på energiberäkning och energideklaration?

En energiberäkning upprättas vid projekteringen av en ny byggnad, för att genom en beräkning visa att byggnaden förväntas uppfylla 
de krav som ställs vid nybyggnation. 

En energideklaration upprättas på uppmätta värden under en 12-månadersperiod. 

Energideklaration Stockholm

En energideklaration visar vilken prestanda ett hus håller ur energisynpunkt.

Sedan 2006 är det lag på att kommersiella byggnader ska energideklareras och från 2009 ska småhus energideklareras. Enligt samma lag ska den som utför energideklarationen vara en certifierad energiexpert. Energisam är certifierade för att utförda energideklarationer på alla typer av byggnader. 


Om du äger en byggnad som har en yta  över 50 m2 och är 
tempererad över 10 grader, då ska den med stor sannolikhet energideklareras inför försäljning, om huset ska hyras ut eller senast två år efter slutbevis i nybyggnationer.

Kravet gäller även om du äger:
Flerbostadshus (Bostadsrättsförening, hyresrättsförening) . Även byggnader som besöks av allmänheten som är större än 250 m2, till exempel lokaler, industribyggnaderbutiker, sporthallar, skolor och hotell berörs av kravet.


Energiklassen visar vilken energistatus ett hus har och gör det enkelt att jämföra olika byggnader med varandra.

Vad är en normal energiklass?

Generellt sätt brukar nya hus hamna i Energiklass A-C, där C är nybyggnadskrav. Merparten av äldre hus kommer hamna i Energiklass D-G.

Energiklass A är när energiprestandan ligger under 50 procent av kravet för ny byggnad. Energiklass B 50-75 procent och Energiklass C 75-100 procent.

Några fördelar med energideklarationen​​

  • Visar om det finns lönsamhet i att utföra energiförbättrande åtgärder. Besparingspotentialen är stor om huset har Energiklass G.
  • Många rekommenderade åtgärder ökar värdet på huset vid försäljning.
  • Vid nybyggnationer avslöjar energideklarationen om byggnaden håller sig inom projekterade värden som finns i energiberäkningen.
  • Visar en fördelning av hur mycket som går till uppvärmning, tappvarmvatten och hushållsel.
  • Energiförbättringar är oftast synonymt med miljöförbättringar.
  • Energideklarationen behöver uppdateras var tionde år. Det kan även vara intressant med en förnyad energideklaration efter en energirenovering eller efter en radonåtgärd. Energideklarationen ger då ett kvitto på förbättringen.
  Hur effektivt är ditt hus i jämförelse med hus som har samma förutsättningar? Energisam tar reda på svaret.

  Energinyheter

  2017 > 10

  1. Sänk inomhustemperaturen, en grad minskar energianvändningen med fem procent.
  2. Nya tätningslister runt fönster och dörrar.
  3. Byt till effektiv och bra belysning, som LED-lampor och lågenergilampor och släck när ljuset inte behövs.
  4. Dra ur alla laddare, till exempel till mobilen, när de inte används.
  5. Ställ in rätt temperatur i kyl och frys, +5 grader i kylen och -18 grader i frysen. Då får du både bra matförvaring och låg energianvändning.
  6. Använd vattenkokare när du ska koka upp vatten. Det går snabbt och du sparar energi.
  7. Tvätta i 40 grader istället för 60 grader, när det är möjligt. Det kan nästan halvera energianvändningen.
  8. Att diska i diskmaskin sparar energi jämfört med att diska för hand.
  9. Snålspolande duschmunstycke sparar på varmvattnet. Hur ofta och hur länge du duschar påverkar också energianvändningen.
  10. Ta hjälp av energimärkningen när du ska köpa nytt.
  Läs hela inlägget »
  Etiketter: nyheter