Kylskåpsmärkning nu för bostadsventilation

Sedan årsskiftet är det enkelt att jämföra ventilationsaggregat med varandra. Ventilationsaggregaten får bara säljas om de är tillräckligt effektiva och håller en låg bullernivå. Kraven beräknas ge stora energibesparingar inom hela EU.

Energimyndigheten